Urban Ekstam föreläste i Horn 14/3 2016

Urban Ekstam föreläste i Horn den 23 mars 2016

UrbanEkstam4Vilka arter är förlorare/vinnare i växttäcket? Naturvetaren, växtforskaren och botanikern Urban Ekstam berättade om ett landskap i förändring. Det var dystra besked som ett 70-tal åhörare fick ta del av. UrbanEkstam3Växter som för bara några generationer sedan var självklara i den svenska floran är på väg att trilla ur det ekologiska systemet. Bland de borträngda växterna märks slåttergubbe och ögontröst. UrbanEkstam1Boven i dramat är sättet att använda markerna. Inom loppet av fem generationer har jord- och skogsbruk gått från stresstolerans till konkurrens. Det tar generationer att återskapa mark till tidigare mångkulturell grund.