Program

Program för våren/sommaren 2017

Mars
Måndag 6/3
Kl 19.00

Årsmöte i Tidersrums museum Välkommen på årsmöte i Tidersrums museum . Föreningen bjuder på fika.

Tisdag 14/3
Kl.: 18.00

Informationsträff med Trafikverket angående höghastighetsbanan, Församlingshemmet i Tranås. Tranås Naturskyddsförening arrangerar.

Måndag 27/3
Kl.: 19.00

Ett vinteräventyr. 80 dygn i fjällvärlden – från tanke till handling. Daniel Asp, Horn, berättar till bilder. Horn-Hycklinge föreläsningsförening arrangerar.
Medlemmar i Naturskyddsföreningen har fritt inträde

  April
 

Söndag 23/4
10.00-15-00

Länsförbundets stämma i Norrköping
10.00 Stämman börjar med fika på Hemgården.

10.30-12.00 Promenad till Strömparken där kommunekolog Simon Karlsson berättar om Lekbäcken och problem med vandringshinder. Information kommer också att ges om
Karl-Johans park.
12.00-12.30 På vägen tillbaka berättar Ingemar Hillerström om planteringar längs norra kajen och de olika trädgårdsstilarna på Hemgårdens gård.
12.30-13.30 Lunch på Hemgården
13.30-15.00 Årsmöte och slutligen utdelning av pris till Östergötlands natur- och miljövårdare.
15.00 Fika

Maj

Lördag 6/5
Kl.: 07.00

Exkursion vid Striern. Gunnar Ölfvingsson guidar oss  vid Kättilstads kyrka och i fågeltornet. Medtag matsäck.

Lö-Sö 13-14/5

Naturskyddsföreningens konferens Om du är intresserad, kolla på www.naturskyddsforeningen.se/

  Guidningar

Fornminnesvården och Kinda kommun ordnar olika guidningar under 2017. För aktuell information se respektive webbplats alternativt Kinda-Ydre naturskyddsförenings webb eller Facebookgrupp.

 Naturum-Sommen

Naturum-Sommen har många aktiviteter att erbjuda. Gå in på deras hemsida för att se deras utbud (www.sommen-naturum.se) eller ta kontakt med naturum: 0702-97 47 22 eller på mejl: naturum.sommen@live.se

Styrelsen i Kinda-Ydre naturskyddsförening har diskuterat våra mål och ambitionsnivån på det lokala planet. Denna fråga kommer att tas upp på årsmötet och alla vi som är medlemmar behöver ge vår syn på vad vår verksamhet på det lokala planet ska vara. Kom på årsmötet eller ta kontakt via mail alternativt skriv i vår Facebookgrupp om vad du anser att vi ska göra som förening – och om det finns något särskilt som du skulle vilja att föreningen gör. Titta i programmen för de senaste åren och fundera på om ambitionsnivån är rätt för dig och hör av dig!