Program

Just nu finns inget aktuellt program för 2018

Styrelsen i Kinda-Ydre naturskyddsförening har diskuterat våra mål och ambitionsnivån på det lokala planet. Denna fråga kommer att tas upp på årsmötet och alla vi som är medlemmar behöver ge vår syn på vad vår verksamhet på det lokala planet ska vara. Kom på årsmötet eller ta kontakt via mail alternativt skriv i vår Facebookgrupp om vad du anser att vi ska göra som förening – och om det finns något särskilt som du skulle vilja att föreningen gör. Titta i programmen för de senaste åren och fundera på om ambitionsnivån är rätt för dig och hör av dig!