Funktionärer

Funktionärer i Naturskyddsföreningen i Kinda-Ydre

Naturskyddsföreningen i Kinda-Ydre

 C/o Hans Karlsson, Säby Sockenstuga 1, 573 93 Tranås

Ordförande Hans Karlsson, Säby Sockenstuga 1,
573 93 Tranås 
0702-24 04 47
kinda.ydre@naturskyddsforeningen.se
V. ordförande Vakant
Sekreterare Vakant
Kassör Kristian Nylander, Alstigen 16, Rimforsa,0494-206 17 nylander56@hotmail.com
Ledamot Astrid Rydberg, Linneberg 1, 570 60 Österbymo
0140-830 55
Ledamot Vakant
Suppleant
Suppleant
Revisor Stig Schultz, Vårgårdsgatan 7, 590 38 Kisa
0494-124 15 stig.schultz@telia.com
Revisor Bo Karlsson, Fimongatan 17, 59036 Kisa
 Revisors-suppleant
Valberedning