Svenska Plan B

PlanB1

Lars och Doris Almström redovisade Plan B.

Gå in på :
www.svenskaplanb.se
Läs och ladda hem text och filmer och lär dig mera om hur vi skall rädda jorden