Årsmöte 2012

Årsmöte1
Årsmötesförhandlingarna leddes av ordföranden
Hans Karlsson och sekreteraren Allan Westerdahl.
Årsmöte2
Efter årsmötesförhandlingarna avtackades avgående
styrelseledamöterna Marona Engvall och John Holm
med blommor och trädplantering. (Foto: Folke Pettersson)
Årsmöte3 Årsmöte4
 Hildegard Nufer berättade sedan om djur och natur
i Nya Zeeland. Hon har gjort en resa där hon bland
annat har arbetat på flera gårdar som odlar ekologiskt.
 Efter föredraget fanns tillfälle till frågor om djur och
växtliv.