Striern 2011

Exkursion en solig majmorgon vid Striern

 Striern2011a
Under Gunnar Ölvingsons kunniga ledning fick vi
se och höra en stor mängd fåglar.
 Striern2011b
Strålande väder med fin utsikt från vårt fågeltorn
erbjöds deltagarna.
 Striern2011c  Efter exkursionen summerade några av deltagarna hur
många arter vi hade sett och hört. Vi såg bl a 2 havsörnar
och 2 fiskgjusar. Ute på sjön fanns flera snatteränder,
sothöns, skäggdoppingar och många knölsvanar.
I vassen såg vi bla sävsparv.
Vi hörde näktergal, rörsångare, sävsångare och vattenrall.
Över sjön seglade hussvala, ladusvala, backsvala och tornseglare.
Innan vi summerade hörde vi också svarthätta, trädgårdssångare,
steglits och stenknäck.
Totalt upplevde vi ett 50-tal arter denna morgon vid Striern