Natur och kultur vid Sunds bruk

Den 18 september hade vi tillsammans med Torpkommittén i Kisa-Västra Eneby Hembygdsförening
en Natur- och kulturaktivitet vid Sunds bruk.

39Sund1
En stor skara hade samlats vid Sunds bruk för att få
information.
39Sund2
Lasse Sander, som sköter om området, guidade oss.
Han visade hur malmbitarna som togs upp från
sjöbotten såg ut. Vi fick också se exempel på spikar
som tillverkats här..
 39Sund3  39Sund4
Här syns andra produkter. …och rännan där vattnet som
drev hammaren rann.
 39Sund5
Lasse visade resterna av ugnen och berättade om
hur det hade fungerat