Exkursion till Svartåmynningen

Gunnar Ölvingson ledde en tapper skara vid Svartåmynningen i Roxen.
Svartå1 Svartå2
Deltagarna fick se 3 havsörnar, ett par blå kärrhökar, flera salskrakar och 8 olika andarter,
många grågäss, svanar med mera. Det var en fantastisk kall och vacker morgon.

Svartå3