Studiebesök på Gärstadverket

Lördagen den 12 september gjorde vi ett intressant besök på Gärstadverket i Linköping. Vi fick utmärkt information av våra guider.

 Gärstad1  Gärstad2
Frida Sveider och Katarina Ingvarsson guidade oss
runt i Gärstadverket.
 Matningen av panna 4.
 Gärstad3  Gärstad4
 Visning inne i byggnaden  Kontrollrummet med alla skärmar som övervakar anläggningen.
     Gärstad5  Gärstad6
 Deltagare under rundvandring kring Panna 4  Utsikt från 32 meters höjd