Miljödag på Adlerskog och i Eklunden

Miljödag på Adlerskog och Eklunden

/tr>

Adlerskog1

Adlerskog2 Adlerskog3
Samling vid Adlerskog med information av miljöchefen Yngve Blomberg.

Förflyttning till Eklunden med häst och vagn

 Håkan Holgersson höll  en intressant
betraktelse om naturen