Årsstämma i församlingsgården i Rimforsa 2009

2009årsstämma1
Det var en välbesökt stämma i Rimforsa församlingsgård.

2009årsstämma2
Rimforsakören underöll med sånger och naturtips.
2009årsstämma3

Claes Svedlind på Länsstyrelsens naturvårdsenhet berättade om sin verksamhet