Årsmöte 2011

Årsmötet hölls i Dalkulla vid Cafe Columbia i Kisa
Årsstämma2011a   Årsstämma2011b
Ordförande Hans Karlsson och sekreterare Catharina Casparsson      Deltagare vid årsmötet
Årsstämma2011c

Avtackning av Håkan Holgersson och Catharina Casparsson

Håkan Holgersson höll ett engagerat anförande om en resa till Kongo.