Höstvandring 2004

 2004höst1 2004höst2
Kjell Lernedal leder höstvandring i skogarna vid Glimmingen 2004